تلخیص المقال فی معرفة الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلخیص المقال فی معرفة الرجال، سنگی، از آثار استر آبادی، میرزا محمد (م ۱۰۲۸ ق) می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب که به رجال الوسیط هم شهرت دارد، در واقع، خلاصه‌ای از کتاب منهج المقال همین مؤلف است، به این ترتیب که مؤلف، به دلیل حجم زیاد کتاب منهج المقال، اقدام بر تلخیص آن نموده است. ایشان در این کتاب، از بیان بعضی از اسامی و مطالب در شرح حال رجال، اجتناب نموده است و در بیان مطالب، همان مطالب و الفاظ موجود در کتاب منهج المقال را آورده است. در این نسخه، قبل از شروع کتاب، متن الوجیزة‌ی شیخ بهایی در علم درایه، آورده شده است.

محتوای خاتمه کتاب

[ویرایش]

خاتمه کتاب، شامل چند فایده رجالی و در بردارنده اسامی اشخاصی است که مشهور به کنیه‌اند. همچنین شامل مطالب زیر است:
«ابو جعفر»، که «سعد بن عبدالله» راوی از وی باشد؛
«عدة» در اسناد کتاب‌های شیخ صدوق و شیخ کلینی؛
مباحثی در مورد بعضی از راویان حدیث؛
شرح حال امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) به همراه اسامی نایبان ایشان؛
توثیق صاحبان توقیع؛
مذمومان در نزد شیخ طوسی؛
صحت طریق شیخ طوسی و شیخ صدوق در مشیخه کتاب‌های التهذیب، الاستبصار و کتاب من لا یحضره الفقیه؛
طرق علامه حلی به شیخ طوسی، شیخ صدوق، ابو عمرو کشی و احمد بن عباس نجاشی.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان تلخیص الاقوال فی معرفة الرجال و نیز با عنوان الرجال الوسیط فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۴، ص۴۲۰، ش۱۸۵۲.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۵۸.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار