تقلید (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید به مباحث پیرامون تبعیت از احکام، و چیزهایی که لازم است تبعیت بدون علم به اصل آن اطلاق می‌شود.


معنای لغوی تقلید

[ویرایش]

تقلید در لغت چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است.
[۲] کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۵۰۰.


تقلید در اصطلاح

[ویرایش]

این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معین است. در این مدخل از واژه‌های «تبع»، «اقتداء»، «الفینا»، «وجدنا» و دیگر واژه‌های مفید معنای تقلید استفاده شده است.

اهم عناوین

[ویرایش]

تقلید از نیاکان؛
تقلید در احکام؛
تقلید در اصول دین و....

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ابن منظور، ج۳، ص۳۶۶.    
۲. کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۵۰۰.
۳. عروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج۱، ص۱۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقلید».    جعبه ابزار