تقلید از نیاکان و استغفار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی آیاتی که مربوط به قوم نوح درباره چیزهایی که مانع از استغفار آنها شد. می‌پردازیم.


مانع آمرزش طلبی

[ویرایش]

پیروی کورکورانه از گذشتگان خود، مانع آمرزش‌طلبی در پيشگاه خدا:
والی ثمود اخاهم صــلحـا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب• قالوا یـصــلح قد کنت فینا مرجوا قبل هـذا اتنهـنا ان نعبد ما یعبد ءاباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. «و به سوی (قوم) ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت: ‌ای قوم من! الله را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست، او است که شما را از زمین آفرید و آبادی آنرا به شما واگذار نمود، از او آمرزش بطلبید سپس به سوی از باز گردید که پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک و اجابت کننده (تقاضاهای آنها) است. گفتند‌ ای صالح! تو پیش از این مایه امید ما بودی! آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می‌پرستیدند نهی می‌کنی؟ و ما در مورد آنچه ما را به سوی آن دعوت می‌کنی در شک و تردید هستیم».

پاداش مستغفرین

[ویرایش]

انا ارسلنا نوحـا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم• فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا• قال نوح رب انهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا. «ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، و گفتیم: قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب دردناک به سراغشان آید. به آنها گفتم از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است. نوح (بعد از یاءس از هدایت آنها) عرض کرد پروردگارا! آنها نافرمانی من کردند، و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۶۱.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۶۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۹، ص۱۴۹.    
۴. نوح/سوره۷۱، آیه۱.    
۵. نوح/سوره۷۱، آیه۱۰.    
۶. نوح/سوره۷۱، آیه۲۱.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۶۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۲۷، برگرفته از مقاله «تقلید از نیاکان و استغفار».    


رده‌های این صفحه : استغفار | تقلید | موضوعات قرآنی | نیاکان
جعبه ابزار