تقلید از مستکبران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله از کسانی که کورکورانه از مستکبرین، تقلید می‌کنند و از آثار عملشان بحث می‌کنیم.


تقلید ضعیفان از مستکبران

[ویرایش]

وبرزوا لله جمیعـا فقال الضعفـؤا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعـا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء...
«و (قیامت) همه آنها در برابر خدا ظاهر می‌شوند در این هنگام ضعفاء (پیروان نادان) به مستکبران می‌گویند ما پیروان شما بودیم، آیا (اکنون که بخاطر پیروی از شما گرفتار مجازات الهی شده‌ایم) شما حاضرید سهمی از عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید؟ آنها می‌گویند: اگر خدا ما را (به سوی رهائی از عذاب) هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت می‌کردیم (کار از اینها گذشته است) چه بیتابی کنیم و چه شکیبائی، تفاوتی برای ما ندارد، راه نجاتی نیست».

اعتراف ضعیفان

[ویرایش]

وبرزوا لله جمیعـا فقال الضعفـؤا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعـا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء...
در این هنگام ضعفاء یعنی پیروان نادانی که با تقلید کورکورانه، خود را به وادی ضلالت افکندند به مستکبرانی که عامل گمراهی آنها بودند می‌گویند: ما پیرو شما بودیم آیا ممکن است اکنون که به خاطر رهبری شما به این همه عذاب و بلا گرفتار شده‌ایم، شما هم سهمی از عذاب‌های ما را بپذیرید تا از ما تخفیف داده شود؟ (فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء).
اما آنها بلا فاصله می‌گویند اگر خدا ما را به سوی نجات از این کیفر و عذاب، هدایت می‌کرد ما هم شما را راهنمائی می‌کردیم (قالوا لو هدانا الله لهدیناکم).
ولی افسوس که کار از این حرف‌ها گذشته است، چه بیتابی و جزع کنیم و چه صبر و شکیبائی، راه نجاتی برای ما وجود ندارد (سواء علینا اجزعنا‌ام صبرنا ما لنا من محیص).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۳۲۱.    
۳. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۱.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۳۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۲۲، برگرفته از مقاله «تقلید از مستکبران».    


رده‌های این صفحه : استکبار | تقلید | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار