تقسیم انفال (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین اموال که در اختیار امام و حاکم اسلامی می باشد در بین یتیمان ، مساکین، ذوی القربی و در راه ماندگان از بنی هاشم تقسیم میشود.


اطاعت از حکم خدا و رسول

[ویرایش]

واجب است که مردم از حکم خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم درباره مالکیت و تقسیم انفال پیروی نمایند. یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول... واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین (اى پیامبر از تو درباره غنایم جنگی مى‌پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد و اگر ایمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.)

اطاعت از خدا و رسول نشانه ایمان

[ویرایش]

یکی از نشانه های ایمان به خدا، اطاعت از فرامین و دستورات الهی و رسول گرامی اسلام است. یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول... واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین (اى پيامبر از تو درباره غنايم جنگى مى‌پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.)

نزاع مجاهدان غزوه بدر در تقسیم انفال

[ویرایش]

یکی از اختلافاتی که در تاریخ اسلام بر سر غنائم جنگی پیش آمد نزاعی بود که در بین رزمندگان در جنگ بدر پیش آمد. یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم...(اى پيامبر از تو درباره غنايم جنگى مى‌پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد...) برداشت با توجه به شان نزول و سیاق آیات و جمله «اصلحوا ذات بینکم» قابل استفاده است.

رفع اختلاف بین مؤمنان درباره انفال

[ویرایش]

مؤمنان ، موظف به اصلاح و رفع اختلاف میان خود درباره انفال و اموال عمومی هستند. یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم...(اى پيامبر از تو درباره غنايم جنگى مى‌پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد...)جمله «اصلحوا ذات بینکم» و سیاق آیه، نشان می‌دهد که درباره تقسیم انفال، نزاع و کشمکش بوده است.

ناخشنودی برخی از مسلمانان از حکم خدا درباره انفال

[ویرایش]

عده ای از مسلمانان نسبت که حکمی که خداوند درباره تقسیم غنایم جنگ بدر دادند ناراحت بودند. یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم...(اى پيامبر از تو درباره غنايم جنگى مى‌پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد...)کمآ اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکـرهون (همان گونه كه پروردگارت تو را از خانه ‌ات به حق بيرون آورد و حال آنكه دسته‌ اى از مؤمنان سخت کراهت داشتند.)

درخواست مسلمانان از پیامبر بر بهره آنان از انفال

[ویرایش]

برخی از مسلمانان از رسول خدا خواستند که سهم آنان را از از غنیمت های جنگ بدر بیشتر کند. یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین (اى پيامبر از تو در باره غنايم جنگى مى‌پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد و اگر ایمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.)
برداشت بنابر این است که «عن» صله و «یسالونک» به معنای «از تو درخواست می‌کنند» باشد. گفتنی است که امر به تقوا در پایان آیه می‌تواند مؤید این نکته باشد که آنان از انفال، سهم می‌خواستند و خداوند آن‌ها را به تقوا سفارش کرده و پاسخ داده است که انفال از آن چه کسانی است.

تقوا در تقسیم انفال

[ویرایش]

بر همه واجب است که در هنگام تقسیم انفال، تقوا را رعایت نمایند تا به حکم خداوند سر تسلیم فرو آرند.یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله... (اى پيامبر از تو در باره غنايم جنگى مى‌پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا داريد...)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۲. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۳. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۴۲۶.    
۵. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۴۲۶.    
۷. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۸. انفال/سوره۸، آیه۵.    
۹. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۱۰. انفال/سوره۸، آیه۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۲۹۵، برگرفته از مقاله «تقسیم انفال».    


رده‌های این صفحه : انفال | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار