تقسیم ارث (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر اسلام قانون خاصی برای تقسیم ارث بین ورثهٔ میت بیان شده است.


استحباب بهره مند ساختن نزدیکان نیازمند

[ویرایش]

بهره مند ساختن نزدیکان نیازمند، یتیمان و مسکینان از اموال میت هنگام تقسیم ارث مستحب است.
واذا حضر القسمة اولوا القربی والیتـمی‌والمسـکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

عدم جواز تقسیم ارث

[ویرایش]

تقسیم ارث، پیش از انجام وصایای مشروع مالی و اعطای بدهی‌های مشروع میت جایز نیست.
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نسآء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک... من بعد وصیة یوصی بهآ او دین... ... من بعد وصیة یوصی بهآ او دین غیر مضآر وصیة من الله...

لزوم دقت در تقسیم ارث

[ویرایش]

دقت در تقسیم ارث و پرهیز از تضییع حقوق وارثان لازم است.
للرجال نصیب مما ترک الولدان والاقربون وللنسآء نصیب مما ترک الولدان والاقربون مما قل منه اوکثر نصیبا مفروضا.

وجوب انجام وصایای مشروع مالی

[ویرایش]

انجام وصایای مشروع مالی و پرداخت دیون مشروع میت، پیش از تقسیم ترکه واجب است.
یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین... من بعد وصیة یوصی بها او دین... ... من بعد وصیة یوصی بهآ او دین غیر مضآر وصیة من الله... (کلمه «غیر مضار» می‌تواند حال برای هر یک از وصیت و دین باشد؛ یعنی وصیت میت یا دیون او نباید ضرری باشد و می‌تواند حال برای مورث باشد یعنی او نباید با وصیت و دین خود برای وارث ضرری ایجاد کند)

عدم لزوم عمل به وصیت از سوی وارث

[ویرایش]

عمل به وصیت از سوی وارث، در صورت ضرری (مشروع نبودن) بودن آن لازم نیست.
... فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکآء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بهآ او دین غیر مضآر وصیة من الله والله علیم حلیم.

عدم لزوم پرداخت دین بر وارث

[ویرایش]

پرداخت دین بر وارث، در صورت ضرری بودن آن لازم نیست.
... فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکآء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بهآ او دین غیر مضآر وصیة من الله والله علیم حلیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۸.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۱.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۷.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۱.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۳۲.    
۸. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۵۷۹، برگرفته از مقاله «تقسیم ارث».    


رده‌های این صفحه : ارث | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار