تقرب بلعم بن باعورا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از کسانیکه در پیشگاه خداوند سابقه تقرب را داشته است بلعم باعورا بوده است.


بلعم بن باعورا

[ویرایش]

بلعم بن باعورا،دارای سابقه تقرب در پیشگاه خدا بوده است که در این مورد خداوند می فرماید:
واتل علیهم نبا الذی ءاتینـه ءایـتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطـن فکان من الغاوین• ولو شئنا لرفعنـه بها...و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم؛ ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد، و از گمراهان شد! •و اگر می‌خواستیم، (مقام) او را با این آیات (و علوم و دانشها) بالا می‌بردیم؛ (اما اجبار، بر خلاف سنت ماست؛ پس او را به حال خود رها کردیم) و او به پستی گرایید، و از هوای نفس پیروی کرد! مثل او همچون سگ (هار) است که اگر به او حمله کنی، دهانش را باز، و زبانش را برون می‌آورد، و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همین کار را می‌کند؛ (گویی چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی‌شود! (این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند؛ این داستانها را (برای آنها) بازگو کن، شاید بیندیشند (و بیدار شوند)! .

← عاقبت بلعم


این آیه به روشنى اشاره به داستان کسى مى کند که نخست در صف مؤمنان بوده و حامل آیات و علوم الهى گشته ، سپس از این مسیر گام بیرون نهاده ، به همین جهت شیطان به وسوسه او پرداخته ، و عاقبت کارش به گمراهى و بدبختى کشیده شده است .

← بحث روایی


علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود در ذیل آیه (( و اتل علیهم نبا الذى آتیناه آیاتنا...(( مى گوید: پدرم از حسین بن خالد از ابى الحسن امام رضا (علیه السلام ) برایم نقل کرد که آن حضرت فرمود: بلعم باعورا داراى اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا مى کرد و خداوند دعایش را اجابت مى کرد، در آخر بطرف فرعون میل کرد،و از درباریان او شد

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۵.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۶.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۱۲.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۸، ص۴۴۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۰۷، برگرفته از مقاله «تقرب بلعم بن باعورا»    


رده‌های این صفحه : تقرب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار