عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تقبیح

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • ادات تقبیح
  • تحسین و تقبیح ثعالبی (کتاب)
جعبه ابزار