تقابل حرکت و سکون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقابل حرکت و سکون یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای از اقسام تقابل تضایف است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مشهور این است که تقابل، چهار قسم است: تضایف، تضاد، تناقض و عدم و ملکه. بعضی منطقیان سه نوع دیگر نیز به آنها افزوده‌اند که عبارت‌اند از: تقابل حرکت و سکون، کون و فساد و تقدم و تاخر، اما دیگران این موارد را از آن رو که حرکت با سکون، کون با فساد و تقدّم با تاخّر سنجیده می‌شود از نوع تقابل تضایف به حساب آورده‌اند.
[۲] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۱، ص۲۱.
[۳] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۳.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۵۶-۵۷.    
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۱، ص۲۱.
۳. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۳.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «تقابل حرکت و سکون»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۹.    جعبه ابزار