تفسیر کاشانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر کاشانی اثر شیخ سلیمان (م ب ۱۳۵۰ ق) فرزند ابوالقاسم کاشانی، عالم فقیه می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث به زبان عربی و فارسی است. مؤلف پس از ذکر قطعه‌ای از آیات قرآن کریم با ترجمه و تفسیر اجمالی به فارسی آیات مذکور را به عربی تفسیر می‌نماید و نیز تحت عنوان فصل فی التفسیر و التنزیل، فصل فی بیان الالفاظ، فصل فی خواص الآیات، آن را مرتب نموده و با بهره از روایات و احادیث خاندان عصمت (علیهم‌السّلام) از تفاسیر دیگر نیز گاهی نقل می‌کند: جلد اول از آغاز قرآن تا سوره اعراف را دربردارد.
نسخه اصل به خط مؤلف از مخطوطات کتابخانه آیت الله مرعشی در قم (شماره ۶۸۱۰) محفوظ است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی قم، ج۱۸، ص۹-۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی قم، ج۱۸، ص۹-۱۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار