تفسیر و ترجمه قرآن مجید (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر و ترجمه قرآن مجید اثر زین‌العابدین رهنما (۱۲۷۲ ش - ۱۳۶۶ ش) فرزند شیخ علی شیخ ‌العراقین مازندرانی معروف به رهنما، از برجسته‌ترین نویسندگان سلسله آل مازندرانی، است.


محتوا و ساختار کتاب

[ویرایش]

این تفسیر به فارسی در چهار جلد، دارای یک مقدمه، شامل بحث در کلیات قرآن و کیفیت ترجمه و تفسیر و معرفی بعضی از ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های مختلف است.
جلد اول) شامل سوره فاتحه تا آخر سوره اعراف.
جلد دوم) شامل سوره انفال تا پایان سوره حج.
جلد سوم) از آغاز سوره مؤمنون تا پایان سوره فصلت.
جلد چهارم) از آغاز سوره شوری تا آخر قرآن.

شیوه نگارش

[ویرایش]

شیوه مفسر چنین است که پس از ذکر آیه قرآن در ستون مقابل ترجمه فارسی آن را می‌آورد ترجمه فارسی آیات دارای شماره مسلسل است و مفسر با ذکر شماره مسلسل ترجمه فارسی در پاورقی به تفسیر مختصر می‌پردازد و از تفسیرهای کهن مانند تفسیر ابوالفتوح رازی و تفسیر کبیر و تفسیر طبری سود جسته است.
مجلدات این تفسیر از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۴ طبع و منتشر شده است.
[۱] رهنما، زین العابدین، ترجمه و تفسیر قرآن مجید.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رهنما، زین العابدین، ترجمه و تفسیر قرآن مجید.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن پانزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۴.    


جعبه ابزار