تفسیر مقتبس الانوار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقتبس الانوار من الائمة الاطهار فی تفسیر القرآن اثر شیخ محمد مؤمن (م ۱۰۷۷ ق) فرزند شاه قاسم سبزواری خراسانی، از علمای حدیث و مفسران عصر خویش اخباری متتبع می‌باشد.


ساختار کتاب

[ویرایش]

‌ایـن تـفـسیر به زبان عربی و بر اساس مشرب اخباری تدوین شده و در شرح و بیان آیات از تفسیر مجمع البیان از کلام بهره گرفته شده است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

تـفسیر مزبور دارای دیباچه و مقدمه در چند فصل می‌باشد: فصل اول، در عدم تواتر قرآن و اینکه قرآن منزل بر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است.
فـصـل دوم: در عـدم جـواز تـفـسیر قرآن بجز از طریق احادیث و روایات وارده از طریق خاندان عصمت و نبوت و ائمه اطهار (علیهم‌السّلام). فصل سوم: در بیان وجوب عمل به اخبار بدان شکل که علمای اخباریون بیان می‌کنند.
و خاتمه: در بیان جواز اراده معانی متعدده حقیقی و مجازی از الفاظ قرآن کریم می‌باشد و بعد به تفسیر سوره الفاتحه پرداخته و بعد سوره بقره را تفسیر نموده است.
و پـایان مجلد اول سوره اعراف است سپس آغاز مجلد دوم از سوره انفال می‌باشد و هنگامی که به آیه ۲۴ رسیده اجل به او مهلت تکمیل نداده است.

نسخه موجود تفسیر

[ویرایش]

نسخه‌ای به خط نسخ سید علی استرآبادی که به امر مفسر پاک نویس می‌کرده در ۱۰۷۷ ق از برای مفسر طلب مغفرت نموده و این نسخه که دارای حواشی به خط مفسر و به امضاء (منه عفی عنه) دارد از مخطوطات کتابخانه مدرسه سپهسالار می‌باشد.
[۵] دانش پژوه، محمدتقي، و منزوي، علينقي، فهرست مدرسه سپهسالار، ج۱، ص۱۷۵.
[۶] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۲۸۶.
[۸] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ حرعاملی، محمدبن حسن، امل الامل، ج۲، ص۲۹۶.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۲۲، ص۱۷.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة، الروضة النضرة، ج۵، ص۵۹۳.    
۴. افندی، عبدالله بن عیسی، ریاض العلماء، ج۵، ص۱۵۴.    
۵. دانش پژوه، محمدتقي، و منزوي، علينقي، فهرست مدرسه سپهسالار، ج۱، ص۱۷۵.
۶. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۲۸۶.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۸۹.    
۸. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۴۴.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن یازدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۲۶.    جعبه ابزار