تفسیر مطهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر مطهری اثر مفسر آیت اللّه مرتضی مطهری (۱۳۳۸ - شهید در ۱۳۹۹ ق) فرزند محمدحسین، از مشاهیر علما و حکما و اصلاح‌گران عصر جدید، برجسته‌ترین شاگرد علامه طباطبائی و امام خمینی می‌باشد.


آثار تفسیری شهید مطهری

[ویرایش]

مفسر دارای تفسیرهای متعدد بر سوره‌های مختلف قرآن کریم است که شفاهی و بر روی نوار ضبط شده بود و بعدا بازنویسی و تدوین و چاپ گردیده است.
از آثار تفسیری و قرآن پژوهی او عبارتند از: تفسیر سوره‌های حمد و بقره که توسط انتشارات صدرای قم در ۱۳۵۹ ش چاپ شده است. و همچنین دارای تفسیر بر سوره‌های انشراح، قدر، زلزله، عادیات، عصر، معارج، تین، علق، بینه، قارعه، اللیل، الضحی، همچنین بر پنجاه و هفت سوره قرآن کریم از اواخر جزء بیست و چهار تا نزدیک به پایان قرآن می‌باشد.
از آثار دیگر مفسر در علوم قرآن کریم عبارت است از جهاد و موارد مشروعیت آن در قرآن، انسان در قرآن، آشنائی با قرآن، و همچنین قسمتی از تفسیرها و آثار وی در علوم قرآن مجید به عربی ترجمه گردیده است و آنها عبارتند از: التعرف علی القرآن الکریم، تفسیر سورة الملک، تفسیر القرآن (محاضرات عامه و خاصة)، التفکر فی القرآن، الجهاد و حالاته، المشروعة فی القرآن، القرآن و مسالة من الحیاة القرآن یستدل بالحیاة علی التوحید، معرفة القرآن.
[۱] امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعة، ج۱، ص۲۲۱.
[۲] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعة، ج۱، ص۲۲۱.
۲. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۶۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۲.    


جعبه ابزار