تفسیر لباب التفاسیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاج القُرّاءِ کرمانی، فقیه، نحوی، مفسر و مُقری شافعی در قرن پنجم است. وی صاحب تفسیر لباب التفاسیر می‌باشد.


معرفی مفسر

[ویرایش]

الغرائب و العجائب فی غرائب التفسیر و عجائب التاویل (تفسیر لباب التفاسیر) اثـر شیخ ابوالقاسم برهان الدین محمود (زنده در ۵۲۱ ق) فرزند حمزة بن نصر کرمانی معروف به تاج القراء از مفسران و اکابر نحویان و ادبای شاعر.

معرفی تفسیر

[ویرایش]

تـفسیر مورد بحث در دو مجلد به زبان عربی و به شیوه ادبی و کلامی‌ که سال فراغت از تالیف آن سنه ۵۲۱ ق می‌باشد.
سیوطی به جهت تشیعش او را در الاتقان رد کرده است. نـسـخـه مـورخه ۹۲۸ ق این تفسیر در مجلس شورای اسلامی تهران و نیز نسخه دیگری از آن به
شماره ۴۱۴۷ در مجموعه چستر بتی موجود است.

تفاسیر دیگر مفسر

[ویرایش]

تـاج الـقراء کرمانی دارای دو تفسیر دیگری است به نام:
۱) لباب التاویل که آن در یک جلد به زبان عربی و به شیوه کلامی‌ و ادبی است نسخه‌های این تفسیر در کتابخانه‌ها موجود است از جمله به شماره ۴۱۴۷ در مجموعه چستر بتی که آغاز آن با نسخه مجلس شورای اسلامی‌ اختلاف دارد.
۲) البرهان فی متشابه القرآن. تفسیر البرهان فی توجیه متشابه القرآن کما فیه من الحجة و البیان، که در یک جلد و به زبان عربی و به شیوه کلامی‌ و ادبی و موجود نیست.
[۱] سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الاتقان، ج۲، ص۲۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الاتقان، ج۲، ص۲۲۱.
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص    ۱۶۸.
۳. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیة الوعاة، ج۲، ص۲۷۷.    
۴. داودی، محمدبن علی، طبقات المفسرین، ج۲، ص۳۱۲.    
۵. ابن جزری، شمس الدین، طبقات القراء، ج۲، ص۲۹۱.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱۶، ص۳۲    .
۷. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۵۴۱.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن ششم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۳.    


جعبه ابزار