تفسیر شیعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر بر اساس عقاید مذهب شیعه را تفسیر شیعه گویند.


شیعه در لغت و اصطلاح

[ویرایش]

"شیعه" در لغت به معنای "پیرو" است و در اصطلاح به کسانی گفته می‌شود که جانشینی پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را حق اختصاصی خانواده رسالت می‌دانند.

شیعه در قرآن

[ویرایش]

شیعه به نص قرآن مجید قول پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را در تفسیر آیات قرآن حجت می‌داند و برای اقوال صحابه و تابعین مانند سایر مسلمانان هیچ گونه حجیتی قائل نیست، مگر از راه روایت از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم.

شیعه در روایات

[ویرایش]

همچنین به نص خبر متواتر ثقلین، قول عترت و اهل بیت علیه‌السّلام را تالی قول پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و مانند آن حجت می‌دانند؛ از این رو در نقل و اخذ روایات تفسیری، تنها به روایات پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه اهل بیت علیه‌السّلام اکتفا کرده‌اند.

نقش شیعیان در تعالی دین اسلام

[ویرایش]

شیعیان و ارادتمندان حضرت علی بن ابی طالب علیه‌السّلام در تعالی فرهنگ و تفسیر قرآن نقش چشمگیری داشته‌اند. شیعه به سه گروه عمده "امامیه"، "زیدیه" و "اسماعیلیه" تقسیم می‌شود که تفسیر هرکدام جداگانه در جای خود آمده است.
[۲] معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج۱، ص۴۵۳.
[۳] قرآن در آئینه اندیشه‌ها، ج۱، ص۱۸۳.
[۴] عنایت، غازی، هدی الفرقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۰۶.
[۵] آل جعفر، مساعد مسلم، مناهج المفسرین، ص۲۳۷.
[۶] طباطبایی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص۲۳.
[۷] طباطبایی، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص۸۱.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تفسیر امامیه؛
تفسیر زیدیه؛
تفسیر اسماعیلیه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، ج۲، ص۲۵.    
۲. معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج۱، ص۴۵۳.
۳. قرآن در آئینه اندیشه‌ها، ج۱، ص۱۸۳.
۴. عنایت، غازی، هدی الفرقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۰۶.
۵. آل جعفر، مساعد مسلم، مناهج المفسرین، ص۲۳۷.
۶. طباطبایی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص۲۳.
۷. طباطبایی، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص۸۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تفسیر شیعه».    جعبه ابزار