تفسیر شواهد القرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر شواهد القرآن اثر مـفـسـر سـید جمال الدین ابوالفضائل احمد (م ۶۷۳ ق) فرزند موسی بن جعفر از احفاد طاووس حسنی حلی داودی معروف به سید بن طاووس، از ائمه حدیث و اکابر فقهاء است. ‌


معرفی اجمالی مفسر

[ویرایش]

تفسیر شواهد القرآن اثر مـفـسـر سـید جمال الدین ابوالفضائل احمد (م ۶۷۳ ق) فرزند موسی بن جعفر از احفاد طاووس حسنی حلی داودی معروف به سید بن طاووس، از ائمه حدیث و اکابر فقهاء وی برادر رضی الدین ابوالقاسم علی است. وی از علمای بزرگ قرن هفتم هجری است. او برادر سید ابن طاووس، صاحب کتاب اقبال است. وی عمر پربار خود را در راه تزکیه نفس و هدایت مردم و اعتلای نام مقدس ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) گذراند.

معرفی کتاب

[ویرایش]

‌ایـن تـفـسـیـر در دو مجلد به زبان عربی و شیوه روائی و کلامی و ادبی به بحث در تفسیر کلیات شواهد آیات قرآن اختصاص داده شده است. ابـن داوود دربـاره آن مـی نـویـسـد کـتاب شواهد القرآن مجلدان که مسلما از نظر ابن داوود گذشته است.
تفسیر دیگری به جمال الدین سید به طاووس به نام عین العبرة فی غین القرة نسبت می‌دهند که در آن آیات نازله در فضائل حضرت علی بن ابی طالب (علیه‌السّلام) را مورد تفسیر قرار داده است. ابن داوود از قول شهید اول اسناد این تفسیر را مورد ثقه ذکر کرده است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

نسخه‌ای از این کتاب به خط شهید ثانی در کتابخانه خوانساری (صاحب روضات الجنات) موجود بـوده اسـت و همچنین نسخه‌ای نزد میرزا حسین نوری بوده که به دست آقابزرگ تهرانی رسیده است.
[۲] زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۲۶۱.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الانوار الساطعة، ص۱۳.
[۸] خوانساری، سیدمحمدباقر، روضات الجنات، ج۱، ص۶۶.
[۹] مدرس، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۸، ص۷۲.
[۱۱] بحرانی، یوسف لؤلؤة البحرین، ص۲۳۵.
[۱۳] تفرشی، سیدمیرمصطفی، نقد الرجال، ص۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۳، ص۱۸۹.    
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۲۶۱.
۳. شیخ حرعاملی، محمدحسن، امل الامل، ج۲، ص۲۹.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الانوار الساطعة، ص۱۳.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۴، ص۲۴۴.    
۶. ابن داوود، حسن بن علی، رجال، ص۴۵.    
۷. اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۷۲.    
۸. خوانساری، سیدمحمدباقر، روضات الجنات، ج۱، ص۶۶.
۹. مدرس، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۸، ص۷۲.
۱۰. شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۶۶۰.    
۱۱. بحرانی، یوسف لؤلؤة البحرین، ص۲۳۵.
۱۲. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۳۸.    
۱۳. تفرشی، سیدمیرمصطفی، نقد الرجال، ص۳۵.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن هفتم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۲/۲۹.    جعبه ابزار