تفسیر شرح شواهد مجمع البیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر شرح شواهد مجمع البیان اثر شیخ ابومحمد میرزا محمدحسین (م ب ۱۱۲۰ ق) فرزند محمدطاهر وحید قزوینی، از علمای عصر صفوی می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

تـفـسیر مذکور در یک مجلد به زبان عربی و شیوه ادبی است که به شرح شواهد تفسیر آیات امین الاسـلام طبرسی (۴۶۸ - ۵۴۸ ق) پرداخته است او تمام شواهد که در تفسیر مجمع البیان ذکر شده جمع آوری کرده سپس به تفسیر و شرح آنها می‌پردازد.
‌ایـن تفسیر در دو مجلد ۳۹۹ + ۴۱۵ صفحه به سال ۱۳۳۸ ش بتحقیق و تعلیقات آقای سیدکاظم موسوی میاموی و مقدمه آقای محمدباقر حائری مازندرانی در تهران طبع گردیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱۳، ص۳۴۱.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الکواکب المنتثره، ج۶، ص۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دوازدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۳۰.    جعبه ابزار