تفسیر سوره فاتحه (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر سوره فاتحه از محمد بن محمد بویکهی از اعلام مفسران شیعه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تفسیر سوره فاتحه از محمد (زنده در ۶۵۲ ق) فرزند محمد بن احمد السیف البویکهی از اعلام مفسران شیعه. مفسر در خراسان به تدریس اشتغال داشته است. و‌ ایـن تـفـسـیـر را بـه نام یکی از اعاظم خراسان معروف به شمس الملة و الدین شهاب الاسلام و المسلمین که نزد مفسر تلمذ داشته تالیف نموده است. در این تفسیر در یک جلد به زبان عربی و به شیوه روائی به بیان قواعد نحوی اعراب کلمات و آیات سوره الحمد تالیف شده و در ۶۵۲ ق اجازه روایت آن را به شمس الدین مزبور داده است.
نسخه نفیسی از این اثر به خط نسخ که سال تحریر آن ۷۸۲ ق است، از مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی و به شماره ۱۲۴۱ محفوظ است.
[۱] فکرت، محمدآصف، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ج۱، ص۴۳۴.
[۲] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ص۱۳۶.
[۳] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فکرت، محمدآصف، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ج۱، ص۴۳۴.
۲. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ص۱۳۶.
۳. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۰۸.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن هفتم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۲/۲۹.    جعبه ابزار