تفسیر روضة الامثال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروضة الامثال اثر مولی احمد (م ۱۳۲۷ ق) فرزند عبداللّه کوزکنانی تبریزی نجفی، از فقها و محققین شیعی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مؤلف آیات امثال قرآن کریم را استخراج کرده و به تفسیر و تاویل آنها پرداخته و در مقدمه گفتار خود شعب بلاغت و فائدة تمثیل را مورد توجه قرار داده و سپس به تفسیر آیات مورد نظر خویش پرداخته است این کتاب در ۱۳۲۵ ق به چاپ رسیده است.
[۱] رازی، محمد، آثارالحجة، ج۱، ص۱۱۰.
[۴] امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف، ص۳۸۲.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۱، ص۱۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رازی، محمد، آثارالحجة، ج۱، ص۱۱۰.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۲، ص۳۴۷.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱۱، ص۲۸۸.    
۴. امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف، ص۳۸۲.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۱، ص۱۰۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار