تفسیر ثواب القرآن (صفوانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ثواب القرآن اثر مـفسر محمد بن احمد جمال صفوانی از علمای ایرانی تبار و محدثین امامیه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ثواب القرآن اثر مـفسر ابوعبداللّه محمد فرزند احمد (م ۳۵۸ ق) عبداللّه بن قضاعة بن مهران الجمال صفوانی از علمای ایرانی تبار و محدثین امامیه.
وی از اجـله تلامیذ ثقة الاسلام کلینی (م ۳۲۹ ق) بوده و همچنین از بعضی مشایخ کلینی دارای اجازه روایت می‌باشد و نیز مفسر از مشایخ مفید و ابوغالب زراری و ابن نوح سیرافی است.
ابوالعباس نجاشی مفسر را توثیق نموده از تفسیر او یاد کرده و از وی به عنوان (شیخ الطایفه ثقة فـقیه فاضل و کانت له منزلة عند السلطان) یاد کرده است سپس علت احترام سلطان را از مفسر چنین ضبط کرده است که یک روز مفسر با قاضی موصل در حضور ابن حمدان بحث امامت نمود که منجر به مباهله گردید. پس از ترک مجلس دست قاضی که به مباهله دراز شده بود ورم کرد و قاضی تب کرد و فردای آن روز درگذشت.
ابن ندیم در الفهرست می‌نویسد: (در سال ۳۴۶ ق با جمال صفوانی ملاقات داشتم او مردی بلند قامت و آقامنش بود و جامه‌های نیکوئی بر تن داشت) تفسیر مورد بحث به شیوه روائی است.
[۷] قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویة، ص۳۸۸.
[۱۰] عامر، الحلو، معجم الدراسات القرآنیه، ص۱۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۱، ص۱۳۳.    
۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۶، ص۲۷۱.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۵، ص۱۹.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ج۱، ص۳۹۳.    
۵. ابن ندیم، محمدبن اسحاق، الفهرست، ص۲۴۳.    
۶. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الفهرست، ص۲۰۸.    
۷. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویة، ص۳۸۸.
۸. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۱۱.    
۹. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۸، ص۲۸۲.    
۱۰. عامر، الحلو، معجم الدراسات القرآنیه، ص۱۲۰.
۱۱. بغدادی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۲، ص۴۲.    
۱۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ص۲۳۸.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهارم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱.    


جعبه ابزار