تفسیر بوارق القهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبوارق القهر فی تفسیر سورة الدهر اثر شیخ حبیب‌اللّه شریف (۱۲۶۲ - ۱۳۴۰ ق) فرزند شیخ علی کاشانی، از علما و ائمه فتوی می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

این تفسیر در یک مجلد به زبان عربی و شیوه کلامی و استدلالی شامل بخشی از قرآن کریم است. مؤلف این اثر را به سوره مبارکه الدهر اختصاص داده است و پس از ذکر آیه، به تفسیر و تاویل آن می‌پردازد.

آثار دیگر مؤلف

[ویرایش]

مؤلف اثرات متعدد دیگری از خود به یادگار گذاشته است که سید جواد شبر در کتاب خود ادب الطف و شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعة به تفسیرهای سوره اخلاص، سوره فاتحه، سوره فتح، سوره اعلی، سوره کوثر و سوره ملک اشاره کرده‌اند.
[۱] شبر، جواد، ادب الطف او شعراء الحسین، ج۹، ص۴۶.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۱۲۰.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۱، ص۳۶۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شبر، جواد، ادب الطف او شعراء الحسین، ج۹، ص۴۶.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۴، ص۳۳۹.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مستدرکات الذریعة، ج۲۶، ص۱۰۹.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۱۲۰.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۱، ص۳۶۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار