تفسیر الصالحی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر سوره الواقعه و آیه فی مقعد صدق (تفسیر الصالحی)، اثر شیخ حسن (۱۳۱۰ - ۱۴۰۱ ق) فرزند شیخ میرزاعلی نقی برغانی صالحی، از مشاهیر آل برغانی می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

مفسر با بهره‌گیری از روایات و احادیث ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) و تفسیرهای کهن به ویژه تفسیر بحر العرفان و کنز العرفان جدش شیخ محمدصالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق) به تفسیر سوره واقعه پرداخته سپس در آخر این تفسیر به تفسیر آیه ۵۴ - ۵۵ سوره القمر (اِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ) مبادرت کرده و به طور مبسوط با شیوه حکمی و عرفانی جسم برزخی را اثبات کرده است.
نسخه اصل به خط مؤلف در کتابخانه وقفی ملامحمدصالح برغانی حائری در کربلا محفوظ است.
[۲] صالحی، حسن، تفسیر سوره الواقعه.
[۳] امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۳، ص۶۴.
[۴] برغانی، محمدصالح، مقدمه موسوعه البرغانی فی فقه الشیعه، ج۱، ص۵۶.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۴، ص۱۶۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قمر/سوره۵۴، آیه۵۴-۵۵.    
۲. صالحی، حسن، تفسیر سوره الواقعه.
۳. امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۳، ص۶۴.
۴. برغانی، محمدصالح، مقدمه موسوعه البرغانی فی فقه الشیعه، ج۱، ص۵۶.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۴، ص۱۶۳۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن پانزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۴.    


جعبه ابزار