تفسیر التنزیه و ذکر متشابه القرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر التنزیه و ذکر متشابه القرآن اثر شیخ حسن بن موسی نوبختی شیخ مشایخ متکلمین شیعه فیلسوف فلکی ریاضی‌دان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تفسیر التنزیه و ذکر متشابه القرآن (تفسیر النوبختی) از شیخ ابومحمد الحسن (م۳۱۰ ق) فرزند موسی از احفاد ابوسهل بن نوبخت نوبختی شیخ مشایخ متکلمین شیعه فیلسوف فلکی ریاضی‌دان.
تفسیر مورد بحث در یک جلد به زبان عربی و بر اساس سایر مؤلفات وی به شیوه کلامی است.
شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعة می‌نویسد: ظاهرا به آیات متشابه قرآن کریم پرداخته است که در تنزیه باری تعالی می‌باشد.
ابوالعباس نجاشی و عباس اقبال آشتیانی و سید محسن امین عاملی به شرح ابومحمد الحسن نوبختی پرداخته و از تفسیر او نام برده‌اند
[۲] زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۲، ص۲۲۴.
[۴] اقبال آشتیانی، عباس، خاندان نوبختی، ص۱۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۵، ص۳۲۰.    
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۲، ص۲۲۴.
۳. بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۱، ص۹۷.    
۴. اقبال آشتیانی، عباس، خاندان نوبختی، ص۱۲۵.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۴۵۵.    
۶. شیخ طوسی، محمدبن حسن، رجال، ص۴۲۰.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ج۱، ص۶۳.    
۸. افندی، عبدالله بن عیسی، ریاض العلماء، ج۱، ص۳۴۴.    
۹. ذهبی، محمدبن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۱، ص۵۱۹.    
۱۰. ابن ندیم، محمدبن اسحاق، الفهرست، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۱. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۱۲، ص۱۷۴.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهارم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱.    


جعبه ابزار