تفسیر التبیان فی معانی القرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالتبیان فی معانی القرآن اثر سیدحسین عرب باغی (م ۱۳۶۹ ق) فرزند سیدنصرالله موسوی عرب باغی ارومی تبریزی، از علمای کثیر التالیف قرن چهاردهم می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

بیش از هشتاد اثر از خود به یادگار گذاشته (خانبابا مشار هفتاد و هشت عنوان کتب چاپی وی را ضبط کرده است). تفسیر مورد بحث در یک مجلد به زبان فارسی به شیوه کلامی و استدلالی شامل تمامی قرآن کریم است. شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعة آن را از کتب مطبوع وی ذکر نموده است. همچنین در علوم قرآن کتاب دیگری به نام دلائل القرآن دارد در یک مجلد به زبان فارسی در رد مقاله همدانی و در سال ۱۳۴۵ ق در تبریز طبع گردیده است.
[۲] مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۲، ص۹۰۴.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۲، ص۶۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مستدرکات الذریعة، ج۲۶، ص۱۵۱.    
۲. مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۲، ص۹۰۴.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۲، ص۶۶۴.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار