تفسیر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر اصفهانی اثر شیخ محمدحسین (۱۲۶۶ - ۱۳۰۸ ق) فرزند شیخ محمدباقر ایوانکیفی اصفهانی، از علماء و مدرسین حوزه نجف اشرف می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث در یک مجلد به زبان عربی و شیوه حکمی شامل بخشی از قرآن کریم از آغاز قرآن سوره الحمد لغایت آیه ۲۳ سوره بقره می‌باشد. مؤلف با مشرب حکمی و اصولی و بهره از روایات ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) به تفسیر و تاویل آیات پرداخته است.
شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعه و طبقات اعلام الشیعه در وصف این تفسیر می‌نویسد مشحون به تحقیقات است چنانچه به اتمام می‌رسید جامع علوم قرآن بود. ‌این تفسیر با مقدمه برادرش حاج آقا نوراللّه ابتدا در ۱۳۱۳ ق و سپس در ۱۳۱۷ ق در تهران طبع گردیده است.
[۳] امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ص۳۶.
[۴] مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۲، ص۷۰۶.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۲، ص۵۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۴، ص۲۷۱.    
۳. امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ص۳۶.
۴. مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۲، ص۷۰۶.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۲، ص۵۳۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    جعبه ابزار