تفسیر ابوالفرج نهروانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ابوالفرج نهروانی از معافی بن زکریا نهروانی جامع علوم و فنون اسلامی و از مفسران شیعه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تفسیر ابوالفرج نهروانی (تفسیر الکبیر) از قاضی ابوالفرج معافی (۳۰۵ - ۳۹۰ق) فرزند زکریا بن یحیی نهروانی جامع علوم و فنون اسلامی و از مفسران شیعه.
ابن ندیم دوست و معاصر وی در الفهرست بیش از بیست کتاب از مؤلفات مفسر را نام برده است که از جمله آنها تفسیر القراآت و تفسیر تاویل القرآن می‌باشند.
ابن العماد حنبلی در شذرات الذهب و شمس الدین محمد داوودی در طبقات المفسرین تفسیر القرآن الکبیر را شش مجلد از جمله تفسیرهای مفسر ضبط کرده‌اند. تفسیر الکبیر وی در شش جلد متحد است با تفسیر ابوالفرج نهروانی.
وی از جـمـلـه علماء امامیه است که چند تفسیر در فنون قرآن تالیف نموده است: تاویل القرآن. الـقراءآت. البیان الموجز عن علوم القرآن المعجز که کتاب اخیر در ۶ مجلد و گویا در کتابخانه‌ها موجود است.
[۲] الکتبخانه، ج۴، ص۲۲۴.
[۳] زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۲۶۰.
[۶] ابن جزری، محمدبن محمد، طـبقات القراء، ج۲، ص۳۰۲.
[۸] ابن قاضی شهبه، ابوبکر بن احمد، طبقات النحاة، ج۲، ص۲۴۹.
[۱۱] ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۳، ص۲۴۹.
[۱۳] عامر، الحلو، معجم الدراسات القرآنیة، ص۹۳.
[۱۴] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ص۳۱۹.    
۲. الکتبخانه، ج۴، ص۲۲۴.
۳. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۲۶۰.
۴. قفطی، علی بن یوسف، انباه الرواة، ج۳، ص۲۹۶.    
۵. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیة الوعاة، ج۲، ص۲۹۳.    
۶. ابن جزری، محمدبن محمد، طـبقات القراء، ج۲، ص۳۰۲.
۷. داودی، محمدبن علی، طبقات المفسرین، ج۲، ص۳۲۳.    
۸. ابن قاضی شهبه، ابوبکر بن احمد، طبقات النحاة، ج۲، ص۲۴۹.
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۵۶.    
۱۰. ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۴، ص۴۸۳.    
۱۱. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۳، ص۲۴۹.
۱۲. ابن ندیم، محمدبن اسحاق، الفهرست، ص۲۸۹.    
۱۳. عامر، الحلو، معجم الدراسات القرآنیة، ص۹۳.
۱۴. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۸۴.
۱۵. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۵، ص۲۴.    
۱۶. ابی البرکات، عبدالرحمن، نزهة الالباء، ج۱، ص۲۴۲.    
۱۷. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۵، ص۲۲۱.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهارم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱.    جعبه ابزار