تفسیر ابن ولید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ابن ولید اثـر ابن ولید فقیه و مفسر معروف به شیخ القمیین. تفسیر ابن ولید از جمله تفسیرهای روائی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تفسیر ابن ولید اثـر ابوجعفر محمد (م ۳۴۳ ق) فرزند حسن بن ابی یزید احمد بن ولید فقیه و مفسر معروف به شیخ القمیین. تفسیر ابن ولید از جمله تفسیرهای روائی است.
ابوالعباس النجاشی آن را به واسطه از طریق استادش ابوالحسن علی بن احمد قمی روایت کرده است.
مـضافا بر اینکه احادیث و روایات مفسر در کتب معتبر شیعه و تفسیرهای روائی ذکر شده است از جـمـلـه کتب اربعه و کتاب الکامل فی الزیارات ابن قولویه و داوودی وی را در طبقات المفسرین خـود ذکـر نـموده است و نیز شیخ صدوق در مشیخه خود بیش از یکصد و چهل مورد از او روایت نقل کرده است و همچنین به وی بسیار اعتماد می‌ورزید.
[۲] صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعة، ص۳۳۲.
[۳] اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۹۰.
[۶] شیخ طـوسی، محمدبن حسن، رجـال، ص۴۹۵.
[۹] شیخ طوسی، محمدبن حسن، الفهرست، ص۱۸۴.
[۱۱] شفیعی، محمد، مفسران شیعة، ص۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۴۲.    
۲. صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعة، ص۳۳۲.
۳. اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۹۰.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۴۹.    
۵. ابن داوود، حسن بن علی، رجال، ص۱۶۸.    
۶. شیخ طـوسی، محمدبن حسن، رجـال، ص۴۹۵.
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ج۱، ص۳۸۳.    
۸. داودی، محمدبن علی، طبقات المفسرین، ج۲، ص۱۲۲.    
۹. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الفهرست، ص۱۸۴.
۱۰. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۲۱۹-۲۲۱.    
۱۱. شفیعی، محمد، مفسران شیعة، ص۸۲.
۱۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ص۲۵۹.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهارم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱.    


جعبه ابزار