تفسیر ابن فضال کبیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ابن فضال کبیر اثـر حسن بن علی بن فضال از علمای تفسیر شیعه و ثقات محدثین امامیه و از خواص اصحاب می‌باشد.


معرفی مؤلف

[ویرایش]

تفسیر ابن فضال کبیر اثـر ابومحمد حسن (م ۲۲۴ ق) فرزند علی بن فضال کوفی تیملی معروف به ابن فضال کبیر، از علمای تفسیر شیعه و ثقات محدثین امامیه و از خواص اصحاب حضرت رضا (علیه‌السّلام). وی در اوائل، فطحی مذهب بوده و به امامت عبداللّه بن جعفر معتقد بود سپس به امامت حضرت رضا (علیه‌السّلام) ابوالحسن بازگشته و از ثقات روات حدیث است و همچنین جزء مفسرین امامیه است که چـنـد تفسیر در فنون قرآن کریم نگاشته: کتاب الشواهد من کتاب اللّه. الناسخ و المنسوخ. تفسیر قرآن کریم.

معرفی کتاب

[ویرایش]

ابن حجر در لسان المیزان خود تفسیر الناسخ و المنسوخ و کتاب تفسیر و کتاب تفسیر الشواهد من کتاب اللّه و دیگر مقالات او را نام برده است.
تفسیر ابن فضال به شیوه روائی است و مفسران شیعه در تفسیرهای خود و کتب معتبر آنها را نقل کـرده انـد و ابن شهر آشوب مازندرانی در معالم العلماء تفسیر او را ضبط کرده است و داودی در طبقات المفسرین تفسیر قرآن و تفسیر الناسخ و المنسوخ او را ذکر می‌کند و اظهار می‌دارد که وی از مؤلفین و مفسرین شیعه است.
[۳] صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعه، ص۳۳۴.
[۱۰] برقی، احمد بن ابی عبدالله، رجال، ص۵۴.
[۱۷] تستری، محمدتقی، القاموس، ج۳، ص۲۱۴.
[۲۰] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۱۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الاستبصار، ج۱، ص۱۹.    
۲. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الاستبصار، ج۳، ص۹.    
۳. صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعه، ص۳۳۴.
۴. شیخ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۲۲۱.    
۵. شیخ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۴۷۷.    
۶. شیخ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج۸، ص۹۷.    
۷. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج۲، ص۷۴.    
۸. اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۲۱۴.    
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۴۵.    
۱۰. برقی، احمد بن ابی عبدالله، رجال، ص۵۴.
۱۱. شیخ طوسی، محمدبن حسن، رجال، ص۳۵۴.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، رجال، ص۹۸.    
۱۳. شیخ طوسی، محمدبن حسن، رجال کشی، ص۵۱۵.    
۱۴. نجاشی، احمدبن علی، رجال، ج۱، ص۳۴.    
۱۵. ابن ندیم، محمدبن اسحاق، الفهرست، ص۲۷۴.    
۱۶. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الفهرست، ص۹۷.    
۱۷. تستری، محمدتقی، القاموس، ج۳، ص۲۱۴.
۱۸. ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص۴۵.    
۱۹. ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۲۲۵.    
۲۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۱۲۷.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن سوم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۲۰.    جعبه ابزار