تفسیر ابن ابی زیاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ابن ابی زیاد (تـفـسـیـر سکونی)، اثر اسماعیل بن ابی زیاد سکونی از دانشمندان و مفسران شیعه و از اصحاب است.


معرفی اجمالی سکونی

[ویرایش]

تفسیر ابن ابی زیاد (تـفـسـیـر سکونی)، اثر اسماعیل (م ب ۱۴۸ ق) فرزند ابی زیاد مسلم شعیری سکونی کوفی از دانشمندان و مفسران شیعه و از اصحاب حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السّلام) و ثقات محدثین امامیه.

معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

ابن ندیم در الفهرست، تفسیر قرآن وی را ضبط کرده است.
ابوالعباس نجاشی (م ۴۵۰ ق) آن را توسط استاد و شیخش در روایات ابی العباس احمد بن علی بن نوح سیرافی با پنج واسطه روایت می‌کند.
میرداماد در کـتـاب خـود الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه پس از توثیق وی قول تـضـعـیـف او را چـون از سکونیه است رد می‌کند و اظهار می‌دارد که اجماع اصحاب به توثیق او تصریح دارند. تـفـسـیـر مورد بحث به زبان عربی و بر شیوه همان عصر یعنی روائی می‌باشد و در کتب تفسیر و حدیث معتبر شیعه از تفسیر وی بسیاری نقل گردیده است.
[۱] شیخ طوسی، محمدبن حسن، الاسـتبصار، ج ۱، ص۴۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الاسـتبصار، ج ۱، ص۴۴۲.
۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۰، ص۳۸۵.    
۳. شیخ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج۳، ص۲۵۶.    
۴. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج۱، ص۳۸۸.    
۵. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۹۱.    
۶. میرداماد، محمدباقربن محمد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۹۷.    
۷. ابن داود، حسن بن علی، رجال، ص۴۹.    
۸. شیخ طوسی، محمدبن حسن، رجال، ص۱۶۰.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ج۱، ص۲۶.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، الخلاصة، ص۳۱۶.    
۱۱. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الفهرست، ص۵۰.    
۱۲. خویی، سیدابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، ج۴، ص۱۱۸.    
۱۳. شیخ صدوق، محمدبن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۲۰۲.    
۱۴. ذهبی، محمدبن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۲۳۱.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دوم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۵.    جعبه ابزار