تفسیر آیه نور (دیلمانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر آیة النور اثر محمد شریف (زنده در ۱۱۰۰ ق) فرزند ابورضا دیلمانی از علمای عصر خویش می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

این تفسیر در یک جلد به زبان عربی و شیوه کلامی است.
مفسر با مشرب حکمی و فلسفی خود در پاسخ سؤال بعضی از معاصرین خویش آیه نور را مبسوطا تفسیر کرده و آن را بر سه فصل مرتب نموده و در مقدمه خود می‌نویسد که در نور چشم نقائص هفت‌گانه است که هیچ یک از آنها در نور عقل نیست.
لانـه لا یـبـصـر نـفسه، و لا یبصر ما بعد عنه او قرب بکثیر، و لا یبصر من وراء الحجاب و لا یبصر الـبـواطـن و لا یـبصر بعض الموجودات و لا یری الا المتناهیات و قد یغلط فی ابصاره بخلاف نور العقل فی جمیع ذلک.
مـفـسـر دارای تـفـسـیر دیگری نیز می‌باشد تفسیر آیه: فاذا سویته و نفخت فیه که شیخ آقابزرگ تهرانی هر دو تفسیر را در نجف اشرف نزد شیخ علی قمی مشاهده نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حجر/سوره۱۵، آیه۲۹.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۴، ص۳۲۳.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الکواکب المنتثره، ج۶، ص۳۳۸.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دوازدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۳۰.    


جعبه ابزار