تفسیر آیات الاحکام (تونی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات الاحکام از شیخ ملک علی تونی (زنده در ۱۰۹۸ ق)، عالم فاضل فقیه شیعی در عصر صفویه می‌باشد.


معرفی اجمالی مفسر

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث را به زبان فارسی در بیان و شرح آیات احکام قرآن به تعداد آیات نازله در هر یک از ابواب فقهی از طهارات تا دیات بنام شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ ق) نگاشته است.
امروزه نسخه‌های متعددی از این تفسیر در دست می‌باشد از جمله نسخه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی احتمالا به خط مؤلف (شماره ۲۴۳۰).
[۲] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قـدس رضـوی، ص۱۳.
[۳] منزوی، احمد، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱.
[۴] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۴.
[۵] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۴۴.    
۲. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قـدس رضـوی، ص۱۳.
۳. منزوی، احمد، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱.
۴. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۴.
۵. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۴۸.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن یازدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۲۶.    


جعبه ابزار