• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تفخیذ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستمتاع جنسی از ران دیگری، به مانند مالیدن آلت تناسلی به آن را تفخیذ گویند واز آن در باب حدود سخن رفته است.


۱ - حکم تخفیذ مرد با مرد

[ویرایش]

تفخیذ مرد با مردی دیگر حرام و موجب ثبوت حد بر هر دو می‏ باشد. حدّ آن به قول مشهور صد تازیانه است. برخی قدما حدّ آن را در صورت محصن بودن، رجم و در غیر این صورت تازیانه دانسته‏ اند. تکرار تفخیذ در بار سوم یا چهارم ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ در صورتی که پس از انجام دادن هر بار تفخیذ، حد جاری شده باشد، موجب ثبوت حد قتل است.
تفخیذ مرد با مرد، همانند زنا و لواط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد ثابت می‏شود.

۲ - تفخیذ مرد با زن اجنبی

[ویرایش]

تفخیذ مرد با زن اجنبی زنا محسوب نمی‏شود؛ لیکن حرام و موجب تعزیر است.

۳ - تفخیذ با همسر

[ویرایش]

تفخیذ با همسر و کنیز حتّی با انزال نیز جایز است.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۸۲.    
۲. مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۳۷-۲۳۹.    
۳. النهایة، ص۷۰۴.    
۴. المهذب، ج۲، ص۵۳۰.    
۵. الوسیلة، ص۴۱۳-۴۱۴.    
۶. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۸۳.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۷۶-۳۷۷.    
۸. الروضة البهیة، ج۹، ص۱۶.    
۹. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۰۷.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۵۷.    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | حدود | فقه
جعبه ابزار