تفاضل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفاضُل به افزون شدن چیزی بر چیزی دیگر گفته می شود واز آن به مناسبت در باب تجارت، مبحث ربا سخن رفته است.


تفاضل حرام در معامله

[ویرایش]

تفاضلِ یکی از دو کالای پیمانه ای یا وزنیِ همجنس بر دیگری در معامله،به شمار رفته و حرام است. در صورتی که جنس دو کالا متفاوت باشد یا ـ بنابر مشهور ـ شمارشی معامله شود ـ و نه وزنی و پیمانه‏ای ـ تفاضل جایز است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۳،ص۳۴۱.    
۲. جواهر الکلام ج۲۳،ص ۳۶۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲،ص۵۵۴.    


رده‌های این صفحه : بیع | ربا | فقه | معاملات
جعبه ابزار