تفاخر به موقعیت اجتماعی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیاتی از قرآن به نکوهش تفاخر به موقعیت اجتماعی پرداخته است که به آن ها اشاره می‌کنیم.
موقعیت اجتماعی ، موجب تفاخر انسانها می‌گردد.


تفاخر به مقام سقایه الحاج

[ویرایش]

اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن ءامن بالله والیوم الاخر وجـهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظــلمین. آیا سیراب کردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند (عمل) کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده، و در راه او جهاد کرده است؟! (این دو،) نزد خدا مساوی نیستند! و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی‌کند
کلمه" سقایت" بر وزن حکایت و جنایت و نکایت، مصدر است، گفته می‌شود:
" سقی، یسقی، سقایة".
این کلمه به معنای محل آب خوردن، و ظرفی که با آن آب می‌خورند نیز آمده، از آن جمله در قرآن است که فرموده: " جعل السقایة فی رحل اخیه" و در روایات آمده که عمل سقایت حاج و آب دادن به ایشان، یکی از مفاخر و از شؤوناتی بوده که مورد مباهات عرب جاهلیت بوده، و در این روایات، سقایت به معنای مصدر (آب دادن) آمده. و نیز در آثار آمده که سقایت حوضهای کوچکی از چرم بوده که در عهد قصی بن کلاب (یکی از اجداد پیغمبر اسلام ص) آن را در سایه کعبه قرار داده و با شتر از چاه‌ها آب گوارا می‌آوردند، و در آن می‌ریختند تا زائرین کعبه بیاشامند، و قصی این سمت را در هنگام وفات به پسرش عبد مناف واگذار کرد. و از آن ببعد همواره در میان فرزندانش بود تا آنکه در آخر به عباس بن عبد المطلب رسید.

شان نزول

[ویرایش]

در شان نزول آیات فوق روایات مختلفی در کتب اهل سنت و شیعه نقل شده است.
حاکم ابو القاسم حسکانی بسندش از بریدة روایت کرده که وقتی شیبة و عباس بیکدیگر فخر و مباهات میکردند، در اینمیان علی بن ابی طالب بدانها گذشت و فرمود:
بچه چیز بیکدیگر مباهات میکنید؟ عباس گفت: فضیلتی را که من دارم هیچکس دارا نیست، و آن منصب سقایت حاجیان است. شیبة گفت: و من هم متصدی تعمیر مسجد الحرام هستم! علی علیه‌السّلام فرمود: من برای شما شرم دارم زیرا من در کودکی بفضیلتی مفتخر شدم که شما بدان فضیلت مفتخر نگشتید، آن دو گفتند: آن فضیلت چیست؟
فرمود: بینی شما دو نفر را با شمشیر زدم تا وقتی که بخدا و رسول او ایمان آوردید.
عباس که این سخن را از علی علیه‌السّلام شنید خشمناک برخاست و هم چنان که دامنش (از خشم) بر زمین کشیده میشد بنزد رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آمده گفت:
می‌بینی که علی با من چگونه روبرو شده و چه میگوید؟ حضرت دستور داده فرمود: علی را نزد من آرید، و چون علی علیه‌السّلام بنزد آن حضرت آمد رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بدو فرمود:
چرا با عمویت اینگونه سخن گفتی؟ علی در پاسخ آن حضرت عرض کرد: ‌ای رسول خدا من از روی حق و حقیقت با وی سخن گفتم چه او را خوش آید و چه ناخوش! در اینوقت جبرئیل نازل شد و سلام پروردگار را برسول خدا رسانید و سپس این آیه را نازل کرد.
عباس که این جریان را مشاهده کرد سه بار گفت: «ما راضی شدیم...»

تفاخر عرب جاهلی به موقعیت اجتماعی

[ویرایش]

واذا تتلی علیهم ءایـتنا بینـت قال الذین کفروا للذین ءامنوا‌ای الفریقین خیر مقامـا واحسن ندیـا. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، کافران به مؤمنان می‌گویند: «کدام یک از دو گروه و شما     جایگاهش بهتر، و جلسات انس و مشورتش زیباتر، و بخشش او بیشتر است؟! »
از آنجا که معیار ارزش در جامعه جاهلی آن زمان- همچون هر جامعه جاهلی دیگر- همان زر و زیور و پول و مقام و هیات ظاهر بود، ثروتمندان ستمکار همچون" ن ضر بن حارث " و امثال وی بر گروه مؤمنان فقیر، فخرفروشی کرده، می‌گفتند: نشانه شخصیت ما با ما است، و نشانه عدم شخصیت شما همان فقر و محرومیتتان است!.
این خود دلیل بر حقانیت ما و عدم حقانیت شما است!.
چنان که قرآن در نخستین آیه مورد بحث می‌گوید: " هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کافران مغرور و ستمگر، به کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند کدامیک از دو گروه ما و شما جایگاهش بهتر، جلسات انس و مشورتش زیباتر، و بذل و بخشش او بیشتر است"؟ (و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا‌ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا).
مخصوصا در روایات اسلامی می‌خوانیم که این گروه اشرافی و مترف، زیباترین لباسهایشان را می‌پوشیدند و زینت می‌کردند، جلو یاران رسول الله صراه می‌رفتند و نگاه تحقیر و تمسخر آمیز به آنها می‌کردند، آری این است راه و رسم این طبقه در هر عصر و زمان.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۱۹.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۲۷۰، ترجمه موسوی همدانی.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۲۷.    
۴. مریم/سوره۱۹، آیه۷۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۱۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۲۴۷، برگرفته از مقاله «تفاخر به موقعیت اجتماعی (قرآن)»    


جعبه ابزار