تعلم علم زیانبار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعلم علوم زیانبار، عامل محرومیت از مواهب آخرتی می شود.


علوم هاروت و ماروت

[ویرایش]

مردم بابل، از علوم زیانبار هاروت و ماروت می آموختند.
واتبعوا ما تتلوا الشیـطین علی ملک سلیمـن وما کفر سلیمـن ولـکن الشیـطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل هـروت ومـروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ویتعلمون ما یضرهم ولاینفعهم ولقد علموا لمن اشتره ما له فی الاخرة من خلـق ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون.(و (یهود) از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند. سلیمان هرگز (دست به سحر نیالود؛ و) کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند؛ و به مردم سحر آموختند. و (نیز یهود) از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»، نازل شد پیروی کردند. (آن دو، راه سحر کردن را، برای آشنایی با طرز ابطال آن، به مردم یاد می‌دادند. و) به هیچ کس چیزی یاد نمی‌دادند، مگر اینکه از پیش به او می‌گفتند: «ما وسیله آزمایشیم کافر نشو! (و از این تعلیمات، سوء استفاده نکن! ) » ولی آنها از آن دو فرشته، مطالبی را می‌آموختند که بتوانند به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند؛ ولی هیچ گاه نمی‌توانند بدون اجازه خداوند، به انسانی زیان برسانند. آنها قسمتهایی را فرامی گرفتند که به آنان زیان می‌رسانید و نفعی نمی‌داد. و مسلما می‌دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر می‌دانستند!! )یهودیان از دو سو دست به سوی سحر دراز کردند، یکی از سوی تعلیمات شیاطین در عصر سلیمان، و دیگری از سوی تعلیماتی که بوسیله هاروت و ماروت دو فرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم داده بودند. در حالی که دو فرشته الهی تنها هدفشان این بود که مردم را به طریق ابطال سحر ساحران آشنا سازند.

محرومیت از مواهب آخرتی

[ویرایش]

تعلم علوم زیانبار، عامل محرومیت از مواهب آخرتی می شود.
... ولـکن الشیـطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل هـروت ومـروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ویتعلمون ما یضرهم ولاینفعهم ولقد علموا لمن اشتره ما له فی الاخرة من خلـق ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. آنهااین معنا را که هر که در پی سحر و ساحری باشد، در آخرت بهره‌ای ندارد، هم بعقل خود دریافتند، چون هر عاقلی میفهمد که شوم‌ترین منابع فساد در اجتماع بشری سحر است، و هم از کلام موسی که در زمان فرعون فرموده بود: و لا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر هر وقت سحر کند رستگار نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱، ص۳۷۲.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۶۹.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱، ص۳۵۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله « تعلم علم زیانبار».    


رده‌های این صفحه : تعلیم و تربیت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار