تعصب مجرمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتهمت و تحقیر ديگران و تعصب بر عقايد خرافى، نشانه استکبار مجرمان است.


تعصب مشرکین

[ویرایش]

دامن زدن به تعصب، از اوصاف مجرمان:
•«انا کذلک نفعل بالمجرمین ... یستکبرون ویقولون ائنا لتارکوا ءالهتنا لشاعر مجنون:ما با گنهكاران اين گونه عمل مى‌كنيم.(زيرا) آنها چنين بودند كه چون به آنان گفته مى‌شد جز خداى يكتا معبودى نيست، تكبر مى‌ورزيدند.و مى‌گفتند: آيا به راستى ما به خاطر شاعرى ديوانه رهاكننده خدايان خود باشيم؟!»

معنای مجرم

[ویرایش]

به عقیده طبرسی گناه را از آن جهت‌ جرم گويند كه عمل واجب الوصل را قطع مي كند. بنا بر اين قول، گناهكار را از آن مجرم گويند كه عمل صالح را قطع مي كند راغب در مفردات گويد: اصل جرم بفتح اوّل بمعنى قطع ثمره از درخت است و بطور استعاره به گناه كردن جرم گفته‌اند.

تفسیر آیه

[ویرایش]

مراد از" مجرمين" در آیه همان مشركين هستند،ريشه تمام انحرافات مشرکین تکبر و خودبرتربینی، و زير بار حق نرفتن و بر سر سن تهاى غلط و تقاليد باطل اصرار و لجاجت ورزيدن، تعصب و به همه چيز غير از آن با ديده تحقیر نگريستن بود.نقطه مقابل روح استکبار همان خضوع و تسلیم در برابر حق است كه اسلام واقعى همين است و بس، آن استكبار مايه تيره روزى است، و اين خضوع و تسليم خميرمايه سعادت. ولى آنها براى اين گناه بزرگ خود عذرى بدتر از گناه مى ‌آوردند،" و پيوسته مى‌ گفتند: آيا ما خدايان و بت هاى خود را به خاطر شاعر ديوانه ‌اى رها كنيم"؟! (وَ يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ‌).شاعرش مى ‌ناميدند چون سخنانش آن چنان در دل ها نفوذ داشت و به خاطر اينكه رنگ محيط به خود نمى‌گرفت، و در برابر عقاید خرافى انبوه متعصبان لجوج ايستاده بود، كارى كه از نظر توده ‌هاى گمراه يك نوع انتحار و خودکشی جنون ‌آميز است، در حالى كه بزرگترين افتخار پيغمبر ص همين بود كه تسليم اين شرائط نشد!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۳۴.    
۲. صافات/سوره۳۷، آیه۳۵.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۳۶.    
۴. قاموس قرآن، علی اکبر قرشی بنایی، ج۲، ص۲۸.    
۵. المفردات فی غریب القرآن، الراغب الأصفهانی، ج۱، ص۹۱.    
۶. ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج۱۷، ص۲۰۳.    
۷. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۱۹، ص۴۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تعصب مجرمان».    رده‌های این صفحه : تعصب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار