تعصب قوم اصحاب کهف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعصب جاهلانه محیط، جامعه و حکومت، غالباً نوع مردم را منحرف و بدبخت مى ‌كند، ولى باید در مقابل آن ایستاد چنان که اصحاب کهف در برابر تعصب قوم خویش ایستادند.


تعصب در دفاع از عقاید باطل

[ویرایش]

تعصب قوم اصحاب کهف، در دفاع از عقاید باطل خویش:
•«هـؤلاء قومنا...انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم...:این قوم ما هستند كه معبودهایى جز خدا انتخاب كرده ‌اند؛ چرا دلیل آشكارى (بر این كار) نمى ‌آورند؟! و چه كسى ظالم تر است از آن كس كه بر خدا دروغ ببندد؟!»چرا كه اگر آنان از وضع شما آگاه شوند، سنگسارتان مى‌ كنند؛ یا شما را به آیین خویش بازمى‌ گردانند؛ و در آن صورت، هرگز روى رستگارى را نخواهید دید!»»

تفسیر یرجموكم

[ویرایش]

یرجموكم معنایش کشتن با سنگ است كه بدترین كشتن ‌ها است، زیرا علاوه بر كشتن منفوریت و مطرودیت كشته را هم همراه دارد و در این كه خصوص رجم را از میان همه اقسام قتل اختیار نمود خود مشعر بر این است كه اهل شهر عموما با اصحاب کهف دشمنى داشته‌ اند، زیرا اینان از دین آنان بیرون آمده بودند، با حرص عجیب مى‌ خواستند با ریختن خون ایشان دین خود را یارى كنند، بنا بر این اگر دست شان به ایشان برسد بى درنگ خونشان را مى ‌ریزند، و چون همه افراد مى ‌خواهند در اینكار شركت جویند لا جرم جز با سنگسار میسر نمى‌ شود.

تفسیر یعیدوکم

[ویرایش]

" أَوْ یعِیدُوكُمْ فِی مِلَّتِهِمْ" ظاهرش این است كه كلمه" اعاده" متضمن معناى داخل كردن باشد، چون مى‌ بینیم كلمه مذكور با لفظ" فى" متعدى شده است. با اینكه این كلمه همواره باید با" الى" متعدى شود.آرى، برداشتى كه اصحاب كهف كردند طورى نبوده كه مردم دست از سر آنان بردارند، یا به صرف ادعاى اینكه بگویند ما از دین توحید دست برداشته ‌ایم از ایشان بپذیرند و جرم شان را ببخشند بلكه به خاطر اینكه جرمشان تظاهر به دین توحید و خروج از دین بت ‌پرستی بوده و علنا بت‌ پرستى را خرافى و موهوم و افتراء بر خدا معرفى مى ‌كردند عادتا نباید به صرف اعتراف به حقانیت بت‌ پرستى قناعت كنند، بلكه باید آن قدر تعقیب شان كنند و رفتارشان را زیر نظر بگیرند تا نسبت به صدق ادعایشان اطمینان پیدا كنند، و قهرا در بت ‌پرستى یكى از بت‌ پرستان شده و تمامى وظائف دینى ایشان را انجام داده از انجام مراسم و شرایع دین الهى‌ محروم شوند، حتى به یك كلمه از دین توحید لب نگشایند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۱۵.    
۲. کهف/سوره۱۸، آیه۲۰.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج۱۳، ص۳۶۳.    
۴. ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج۱۳، ص۳۶۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تعصب قوم اصحاب کهف».    رده‌های این صفحه : اصحاب کهف | تعصب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار