تعریف به عرض عام با فصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعریف به عرض عام با فصل یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و از اقسام حد ناقص است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام حد ناقص، تعریف به عَرَض عام با فصل است؛ مانند ماشی ناطق در تعریف انسان.

دیدگاه منطقیون

[ویرایش]

سید شریف جرجانی معتقد است تعریف یاد شده از تعریف به فصلِ تنها کامل‌تر است. کاتبی قزوینی براین باور است که انضمام عرض عام در تعریف بی‌فایده است، چرا که مراد از تعریف یا تمیز معرَّف از غیرش و یا مطلع‌شدن از ذاتیات آن است و عرض عام هیچ‌یک از آن دو هدف را تامین نمی‌کند، ولی فصل، معرَّف را از غیرش تمییز می‌دهد و نیازی به عرض عام ندارد، زیرا هیچ چیزی افاده نمی‌کند؛ بنابراین این قسم از دایره تعریف خارج است.
[۱] قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۸۰-۸۱.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

• قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۸۰-۸۱.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «تعریف به عرض عام با فصل»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۶.    جعبه ابزار