تعداد مصاحف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمار مصحف‌های صحابه ، تابعین و عثمانی را تعداد مصاحف گویند.


تاریخچه

[ویرایش]

سابقه گردآوری و نگارش مصاحف، به زمان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم برمی گردد. بسیاری از صحابه برای خود مصحف شخصی داشتند که آ ن‌ها را با نوشت افزارهای رایج آن زمان تهیه کرده بودند. بعضی از این مصاحف شامل همه آیات قرآن بود و بعضی دیگر قسمت‌هایی از آیات و سوره‌های قرآن را دربرداشت. تابعین صحابه رسول گرامی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نیز با استفاده از مصاحف صحابه، مصحف‌هایی برای خویش تهیه می‌کردند که تکرار و بازنویسی مصاحف صحابه بود. به دستور عثمان خلیفه سوم و به منظور پایان دادن به اختلافات مصاحف، مصحف‌هایی تهیه و به بلاد اسلامی فرستاده شد تا معیاری برای دیگر مصاحف باشد که به «مصاحف عثمانی» شهرت یافتند. تعداد مصاحف عثمانی را بین چهار تا نه نسخه گفته‌اند؛ اما تعداد مجموعه مصاحف (شامل مصاحف صحابه و تابعین) مشخص نیست.
[۳] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۳۳۳-۳۹۲.
[۴] شاهین، عبد الصبور، تاریخ القرآن، ص۱۲۶.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

مصاحف ؛ مصاحف صحابه ؛ مصاحف تابعین ؛ تعداد مصاحف عثمانی .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۴۰.    
۲. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۷۷-۳۵۰.    
۳. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۳۳۳-۳۹۲.
۴. شاهین، عبد الصبور، تاریخ القرآن، ص۱۲۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تعداد مصاحف».    جعبه ابزار