تعداد امثال کامن قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمار مثل‌های غیرصریح قرآن را تعداد امثال کامن قرآن گویند.


تعریف

[ویرایش]

شناسایی تعداد امثال کامن قرآن به دلیل نداشتن لفظ «مثل» و ادات تشبیه ، مشکل است؛ لذا پژوهشگران علوم قرآنی درصدد شمارش تعداد امثال کامن قرآن برنیامده‌اند؛ بلکه خود امثال را بیان کرده‌اند.
شمس الخلافه ۲۳۸ مثل از امثال سایر قرآن را برشمرده است، که این‌ها در حقیقت از امثال کامن قرآن هستند؛ زیرا در آن‌ها واژه «مثل» یا حرف «کاف» تشبیه به کار نرفته است.
[۱] علوانی، محمدجابرفیاض، الامثال فی القرآن، ص۲۲۲-۲۲۶.
[۲] ذی قیمت، مرتضی، ترجمه و تحقیق الامثال فی القرآن، ص۲۵-۳۰.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

امثال کامن قرآن ؛ تعداد امثال قرآن .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علوانی، محمدجابرفیاض، الامثال فی القرآن، ص۲۲۲-۲۲۶.
۲. ذی قیمت، مرتضی، ترجمه و تحقیق الامثال فی القرآن، ص۲۵-۳۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تعداد امثال کامن قرآن».    جعبه ابزار