تعجب از پذیرش ولایت شیطان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپذیرش ولایت شیطان و نسل او از سوی برخی مردم با وجود عدوات شیطان با آنها، امری تعجب آور است.


شیطان دشمن آدم

[ویرایش]

«... ابلیس... افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو... ؛ ... ابلیس ... آیا او و نسلش را به جای من دوستان خود می‌گیرید و حال آنکه آنها دشمن شمایند...» «همزه» در «افتتخذونه» برای انکار و تعجب است.
این جمله تقریر بر ما حصل واقعه ابلیس و آدم است که به استفهام انکاری تعبیر شده است، و معنایش این است:
نتیجه‌ای که می‌توانید از داستان آدم و ابلیس بگیرید این است که نباید ابلیس و ذریه او را اولیای خود بگیرید، چون آنها دشمنان شما بنی نوع بشرند. و بنا بر این، پس مراد از ولایت، ولایت اطاعت خواهد بود، چون کفار شیطانها را در آنچه که به سویش دعوت می‌کنند اطاعت می‌کنند و خدا را در آنچه به سویش می‌خواند اطاعت نمی‌کنند. همه مفسرین نیز آیه را اینطور تفسیر کرده‌اند.
و بعید هم نیست که مراد از ولایت، ولایت ملک و تدبیر باشد که عبارت دیگر ربوبیت است، زیرا بت‌پرستان همانطور که ملائکه را به طمع خیرشان می‌پرستیدند، جن را نیز به خاطر ترس از شرشان می‌پرستیدند و خدا هم که تصریح کرده که ابلیس از جن است و دارای ذریه‌ای است و ضلالت آدمی در راه سعادتش و همچنین همه بدبختی‌های دیگرش همه به اغوای شیطان است. پس با در نظر گرفتن این جهات، معنای آیه چنین می‌شود: آیا باز هم او و ذریه او را اولیاء و آلهه و ارباب خود می‌گیرید و به جای من آنها را می‌پرستید و به سویشان تقرب می‌جویید، با اینکه دشمنان شمایند؟

پذیرش رهبری شیطان

[ویرایش]

با این حال آیا او و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می‌کنید"؟! (ا فتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی).
" در حالی که آنها دشمن شما هستند" (و هم لکم عدو).
دشمنی سرسخت و قسم خورده که تصمیم به گمراهی و بدبختی همه شما گرفته‌اند و عداوت خود را از روز نخست نسبت به پدرتان آدم آشکارا اظهار داشته‌اند.
راستی چه زشت است که انسان خدای عالم و آگاه و رحیم و مهربان و فیض بخش را رها کند و شیطان و دار و دسته اش را به جای او بپذیرد، این زشت‌ترین انتخابهاست، کدام عاقل دشمن را که از روز نخست، کمر به نابودیش بسته و سوگند یاد کرده، بعنوان ولی و رهبر و راهنما و تکیه گاه می‌پذیرد؟

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۵۰.    
۲. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۲، ص۷۲۷.    
۳. علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۳، ص۴۵۳.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۴۶۲.     .


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تعجب از پذیرش ولایت شیطان».    رده‌های این صفحه : شیطان | موضوعات قرآنی | ولایت
جعبه ابزار