تعجب از تحمل آتش جهنم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپندار تحمل آتش دوزخ و بی باک بودن در برابر آن، امری شگفت و نامعقول است که در قرآن بدان اشاره شده است.


خریدن گمراهی و عذاب

[ویرایش]

«اولـئک الذین اشتروا الضلــلة بالهدی و العذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار. آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به (بهای) هدایت و عذاب را به (ازای) آمرزش خریدند پس به راستی چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند.»

اختیار ضلالت بر هدایت

[ویرایش]

آیه شریفه تعریضی است به اهل کتاب ، چون در میان آنان بسیار چیزها در عبادات و غیره بوده که خدا حلال و طیبش کرده، ولی بزرگان و رؤسای آنان حرامش کرده بودند، - و کتابی هم که نزد ایشان بود آن اشیاء را تحریم نمی‌کرد- و اگر بزرگان ایشان احکام خدا را کتمان می‌کردند برای این بود که رزق ریاست و ابهت مقام و جاه و مال خود را زیادتر کنند. در آیه شریفه دلالتی که بر تجسم اعمال و تحقق نتائج آن دارد، بر کسی پوشیده نیست، چون اولا می‌فرماید: اینکه علمای اهل کتاب احکام نازله از ناحیه خدا را در برابر بهایی اندک فروختند، همین اختیار ثمن اندک عبارتست از خوردن آتش و فرو بردن آن در شکم، و ثانیا در آیه دوم همین اختیار کتمان و گرفتن ثمن اندک در برابر احکام خدا را مبدل کرد به اختیار ضلالت بر هدایت، و ثالثا این اختیار را هم مبدل کرد به اختیار عذاب بر مغفرت و در آخر، مطلب را با جمله: (مگر چقدر بر سوختن در آتش صبر دارند) ختم نمود و آن جرمی که از ایشان بیشتر به چشم می‌خورد و روشن تر است، این است که بر این کتمان خود ادامه می‌دهند و بر آن اصرار می‌ورزند. لذا می‌فرماید: (چقدر بر آتش صبر دارند پس معلوم می‌شود اختیار بهای اندک بر احکام خدا، اختیار ضلالت است بر هدایت، و اختیار ضلالت بر هدایت در نشئه دیگر به صورت اختیار عذاب بر مغفرت مجسم می‌شود و نیز ادامه بر کتمان حق در این نشئه، به صورت ادامه بقاء در آتش مجسم می‌گردد).

تحمل عذاب الهی

[ویرایش]

از دو سو گرفتار زیان خسران شده‌اند: از یک سو رها کردن هدایت و بر گزیدن ضلالت در برابر آن و از سوی دیگر از دست دادن رحمت و آمرزش خدا و جایگزین ساختن عذاب دردناک الهی بجای آن، و این معامله‌ای است که هیچ انسان عاقلی به سراغ آن نمی‌رود.
لذا در پایان آیه اضافه می‌کند راستی عجیب است که" چقدر در برابر آتش خشم و غضب خدا جسور و خونسردند"؟! (فما اصبرهم علی النار).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۵.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱، ص۶۴۵.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۵۹۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۹، برگرفته از مقاله «تعجب از تحمل آتش جهنم».    .


رده‌های این صفحه : آتش | تعجب | جهنم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار