تعبیر به تصلیب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرؤیای حمل نان و خوردن پرندگان از آن، که هم بند حضرت یوسف علیه السلام بود، توسط آن حضرت به تصلیب صاحب رؤیا و خوردن پرندگان از سر وی تعبیر شده.


تعبیر به صلیب کشیدن

[ویرایش]

رؤیای حمل نان و خوردن پرندگان از آن، به تصلیب صاحب رؤیا و خوردن پرندگان از سر وی تعبیر شده.
یـصـحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. «اى دوستان زندانى من! امّا يكى از شما (دو نفر، آزاد مى ‌شود و) ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد و امّا ديگرى به دار آويخته مى‌ شود و پرندگان از سر او مى‌ خورند! و مطلبى كه درباره آن (از من) نظر خواستيد، قطعى و حتمى است!»

← تعبیر خواب زندانی


یوسف پس از دلالت و ارشاد دو رفیق زندانی خود و دعوت آنها به حقیقت توحید در ابعاد مختلفش به تعبیر خواب آنها پرداخت، چرا که از آغاز به همین منظور نزد او آمده بودند، و او هم قول داده بود این خوابها را تعبیر کند، ولی فرصت را غنیمت شمرد و فصل گویا و زنده‌ای از توحید و مبارزه با شرک برای آنها بازگو کرد.
سپس رو به سوی دو رفیق زندانی کرد و چنین گفت: "دوستان زندانی من! اما یکی از شما آزاد می‌ شود، و ساقی شراب برای ارباب خود خواهد شد" (یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا). "اما نفر دیگر به دار آویخته می‌ شود و آن قدر می‌ماند که پرندگان آسمان از سر او می‌ خورند"! (و اما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه).
گرچه با توجه به تناسب خوابهایی که آنها دیده بودند، اجمالا معلوم بود کدامیک از این دو آزاد و کدامیک به دار آویخته می‌ شود، اما یوسف نخواست این خبر ناگوار را صریح تر از این بیان کند لذا تحت عنوان "یکی از شما دو نفر" مطلب را تعقیب کرد.

← تاویل حتمی و قطعی


اینکه فرمود: "قضی الامر الذی فیه تستفتیان" خالی از اشعار بر این نکته نیست که یکی از آن دو نفر بعد از شنیدن تاویل رؤیایش خود را تکذیب کرد و گفت که من چنین خوابی ندیده بودم. و بعید نیست که آن شخص، دومی بوده که وقتی از یوسف شنید که به زودی به دار کشیده می‌ شود و مرغان از سرش می‌ خورند، خود را تکذیب کرده. و با همین اشعار آن روایاتی که از طرق ائمه اهل بیت علیه‌السّلام رسیده تایید می‌ شود، چون در آنها چنین آمده که دومی به یوسف گفت: من در آنچه که برایت تعریف کردم دروغ گفتم و چنین خوابی ندیده بودم.
یوسف علیه‌السّلام هم در پاسخش گفت: "قضی الامر الذی فیه تستفتیان" یعنی تاویلی که از من خواستید حتمی و قطعی شد و دیگر مفری از آن نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۱.    
۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۹، ص۴۱۲.    
۳. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۱، ص۲۴۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تعبیر به تصلیب».    رده‌های این صفحه : تصلیب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار