تعاون مؤمنان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعاون یکی از اصول اخلاقی مهم است که در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر اهمیت و ارزشمندی آن است.


عزم دینی مؤمنان

[ویرایش]

مؤمنان دارای عزم دینی و حضور مؤثر اجتماعی و همیاری نسبت به یکدیگر، در برابر متجاوزان هستند.
«ان الذین ءامنوا وهاجروا وجـهدوا بامولهم وانفسهم فی سبیل الله والذین ءاووا ونصروا اولـئک بعضهم اولیاء بعض والذین ءامنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولـیتهم من شیء حتی یهاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینهم میثـق والله بما تعملون بصیر»؛ کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنها یاران یکدیگرند؛ و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند، هیچ گونه ولایت (دوستی و تعّهدی‌) در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند! و (تنها) اگر در (حفظ) دین (خود) از شما یاری طلبند، بر شماست که آنها را یاری کنید، جز بر ضدّ گروهی که میان شما و آنها، پیمان ( ترک مخاصمه ) است؛ و خداوند به آنچه عمل می‌کنید، بیناست!
«.. للذین ءامنوا... »؛ آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست، و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می‌کنند بهتر و پایدارتر است.
«والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون»؛ و کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد، ( تسلیم ظلم نمی‌شوند و) یاری می‌طلبند!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۷۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۵۶.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۹، ص۱۸۸.    
۴. شوری/سوره۴۲، آیه۳۶.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۵۵.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۹۱.    
۷. شوری/سوره۴۲، آیه۳۹.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۶۴.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۹۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۳، برگرفته از مقاله «تعاون مؤمنان»    


رده‌های این صفحه : تعاون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار