تعاون در قیامت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعاون و همکاری به معنای «یکدیگر را یاری کردن» یا «یاری کردن برخی، برخی دیگر را» آمده است.


سرزنش مکذبان معاد

[ویرایش]

مکذبان معاد ، به سبب عدم تعاون و یاری یکدیگر در قیامت سرزنش می‌شوند.
«ما لکم لا تناصرون»؛ شما را چه شده که از هم یاری نمی‌طلبید؟!

مراد از آیه

[ویرایش]

مراد از جمله (ما لکم لا تناصرون) این است که چرا از اطاعت حق استکبار نمى کنید، همان طور که در دنیا استکبار مى کردید.
پس در حقیقت سؤ ال از یارى نکردن آنان یکدیگر را در قیامت، سوال از سبب استکبارى است که در دنیا داشتند، پس با این بیان روشن گردید که مورد بازخواست، عبارت است از هر حقى که در دنیا از آن روى گردانیده اند، چه اعتقاد حق و چه عمل حق و صالح، و این روگردانى آنان به دو جهت بوده : یکى کبر ورزیدن، و یکى هم پشت گرمى به داشتن یاران و کمک کاران.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۲۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۳۷.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۷، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۱، برگرفته از مقاله «تعاون در قیامت»    


رده‌های این صفحه : تعاون | قیامت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار