تعاون با ذوالقرنین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به تعاون ذوالقرنین با مردم اشاره شده است.


تعاون در سدسازی

[ویرایش]

مردم ساکن میان دو کوه با ذوالقرنین ، در پدید آوردن سد مانع از هجوم یاجوج و ماجوج:
«قالوا يذَا القَرنَينِ انَّ يَأجوجَ ومَأجوجَ مُفسِدونَ فِى الارضِ فَهَل نَجعَلُ لَكَ خَرجًا عَلى‌ ان تَجعَلَ بَينَنا وبَينَهُم سَدّا• قالَ ما مَكَّنّى فيهِ رَبّى خَيرٌ فَاعينونى بِقُوَّةٍ اجعَل بَينَكُم وبَينَهُم رَدما• ءاتونى زُبَرَ الحَديدِ حَتّى‌ اذا ساوى‌ بَينَ الصَّدَفَينِ قالَ انفُخوا حَتّى‌ اذا جَعَلَهُ نارًا قالَ ءاتونى افرِغ عَلَيهِ قِطرا؛ (آن گروه به او) گفتند: ای ذو القرنین یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می‌کنند؛ آیا ممکن است ما هزینه‌ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدّی ایجاد کنی؟! (ذو القرنین) گفت: آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده، بهتر است (از آنچه شما پیشنهاد می‌کنید)! مرا با نیرویی یاری دهید، تا میان شما و آنها سدّ محکمی قرار دهم! قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید (و آنها را روی هم بچینید)! تا وقتی که کاملاً میان دو کوه را پوشانید، گفت: (در اطراف آن آتش بیفروزید، و) در آن بدمید! (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد، و گفت: (اکنون) مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴ - ۹۶.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۳۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۷۷، برگرفته از مقاله «تعاون با ذوالقرنین»    


رده‌های این صفحه : تعاون | ذوالقرنین | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار