تعارض منطوق و منطوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنافی منطوق یک دلیل با منطوق دلیل دیگر را تعارض منطوق و منطوق گویند.


تعریف

[ویرایش]

یکی از اقسام تعارض ادله لفظی، تعارض منطوق و منطوق است که به معنای تنافی میان دلالت منطوقی دو دلیل می‌باشد، مانند: تعارض میان دلالت حدیثی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت (یجب علیک صلاة الجمعة فی زمن الغیبة) و دلالت حدیث دیگر بر عدم وجوب آن (لا یجب علیک صلاة الجمعة فی زمن الغیبة). در این گونه موارد، برای رفع تنافی، نخست به قواعد جمع عرفی رجوع می‌شود و در صورت عدم امکان آن، قواعد حل تعارض جاری می‌گردد.
[۲] عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۲، ص۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۳۵۳-۳۵۰.    
۲. عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۲، ص۸۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۴۰، برگرفته از مقاله «تعارض منطوق و منطوق».    


جعبه ابزار