تعارض منطوق و مفهوم موافق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعارض منطوق و مفهوم موافق، تنافی منطوق یک دلیل با مفهوم موافق دلیل دیگر را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

تعارض منطوق و مفهوم موافق، مقابل تعارض منطوق و مفهوم مخالف ، و به معنای تنافی میان منطوق یک دلیل و مفهوم موافق دلیل دیگر است.

مثال

[ویرایش]

مانند آن که دلیل عامی به دلالت منطوقی می‌گوید: «کل من دخل داری فاضربه» و دلیل دیگری می‌گوید: «ان دخل زید داری فلا تقل له اف»؛ که جمله دوم به مفهوم موافقت، بر حرمت زدن زید دلالت می‌کند؛ از این رو، بین منطوق جمله اولی و مفهوم موافق جمله دومی تعارض پدید می‌آید.
[۱] مناهج الاصولیین، حسن، خلیفه بابکر، ص۱۶۹.
[۲] التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز، برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مناهج الاصولیین، حسن، خلیفه بابکر، ص۱۶۹.
۲. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز، برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص۸۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۴۰، برگرفته از مقاله «تعارض منطوق و مفهوم موافق».    جعبه ابزار