تعارض قرائات متواتر و آحاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعارض قرائات متواتر و آحاد، تنافی مدلول قرائات متواتر یک آیه با قرائات غیر متواتر آن را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

تعارض قرائات متواتر و آحاد، به معنای تنافی میان دو قرائت از یک آیه است که یکی از آن دو متواتر و دیگری واحد می‌باشد، مانند: تعارض قرائت متواتر ﴿فَصِیامُ ثَلاثَةِ اَیّام﴾ درباره کفاره یمین ، با قرائت واحد از ابن مسعود «فصیام ثلاثة ایام متتابعان» که اولی بر جواز روزه گرفتن به صورت متفرق و دومی بر عدم جواز آن دلالت می‌کند.
[۲] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص (۶۷-۶۵).
[۳] التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۸۹.    
۲. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص (۶۷-۶۵).
۳. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص۶۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۳۵، برگرفته از مقاله «تعارض قرائات متواتر و آحاد».    


جعبه ابزار