تعادل و تراجیح متزاحمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعادل و تراجیح متزاحمین، فقدان یا وجود مرجّح برای یکی از دو دلیل متزاحم را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

هرگاه دو حکم شرعی الزامی متوجه مکلفی شود و او توان امتثال هر دو را با هم نداشته باشد مسئله از دو حال خارج نیست:
۱. یا هر دو حکم از هر نظر متعادل بوده و هیچ برتری و امتیازی بر یک دیگر ندارند ( تعادل متزاحمین
۲. یا یکی از دو حکم بر دیگری برتری دارد ( تراجیح متزاحمین ).
در صورتی که هر دو حکم متعادل باشند، میان اصولیون از نظر مقتضای قاعده اولی اختلاف وجود دارد؛ مشهور اصولیون به تساقط، و دیگران به تخییر معتقد شده‌اند. ولی نسبت به مقتضای قاعده ثانوی (مستفاد از اخبار)؛ مشهور اصولیون به تخییر معتقد شده‌اند.
و اگر یکی از دو حکم بر دیگری برتری داشته باشد، بر اساس قاعده مرجحات باب تزاحم عمل می‌گردد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

مرجحات تزاحم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص ۲۰۰-۱۹۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۱۰، برگرفته از مقاله «تعادل و تراجیح متزاحمین».    جعبه ابزار